O namaProizvodiTehnička podrškaKontakt
Igre
X-WIN

X-Win Glass Nepredvidljivost: 5 of 5
15 kolona, dobici na 25 linija sa dve dodatne bonus dijagonale
Mod za besplatne igre i bonus dijagonale sa izuzetno visokim dobicima
Nova grafička karakteristika – efekat rotacije“realnog točka“
Procenat isplate – 7 opcija: 87.80% / 88.70% / 89.75% / 90.25% / 92.20% / 93.85% / 94.90%
Najviši dobitak osnova igre x ulog x linija: 10 000
Najviši dobitak bonus dijagonala x ulog x linija: 100 000

X-Win ekran
Glavni ekran
X-Win
Besplatne igre
X-Win
Polje dobitaka

Opis simbola i bonusa:

 • Džekpot simbol 7– 3 ista na aktivnoj liniji na bilo kom od mini-slotova osvaja maksimalni dobitak ili džekpot u igri sa maksimalnim ulogom i denominacijom kredita
 • Skater simbol X– 5 istih na ekranu pokreće mod za besplatne igre
 • Posebna karakteristika – Dobici bonus dijagonale: ukoliko igrač igra sa maksimalnim brojem linija, aktiviraju se dve ukrštene bonus dijagonale. Ukoliko se pojavi 9 identičnih simbola na bilo kojoj od bonus dijagonala, igrač osvaja sledeće dobitke: 50 000 x ulog po liniji ili 100 000 x ulog po liniji
 • Mod za besplatne igre: na početku igrač dobija pravo na 12 besplatnih igara. Svi dobici se utrostručuju, uključujući dobitke na bonus dijagonalama. Ukoliko se 5 skatera pojavi još jedanput u okviru besplatnih igara, igrač osvaja još 12 dodatnih besplatnih igara.
 • Nove karakteristike – Bonus po dijagonalama
 • Podrška na jezicima: engleski, španski, ruski
  ada se igra na maksimalnom broju linija aktivirana su dva unakrsna dijagonalna bonusa. Svaki dijagonalni bonus je formiran od dijagonala tri mini slota, smešten dijagonalno na glavnom ekranu. Ako se 9 identičnih simbola pojavi na bilo kojoj dijagonali postoji mogućnost dobitka 50 000 * ulog i 100 000 * ulog.
 • Besplatne igre
  U početku igrač dobija 12 besplatnih igara. Svi besplatni dobitci se množe sa 3, uključujući dijagonalni bonus. Ako se pojavi 5 skatera još jednom tokom besplatnih igara igrač dobija 12 dodatnih besplatnih igara.

Wallpapers

X-WIN Wallpaper
800x600, 1024x768,
1280x800