O namaProizvodiTehnička podrškaKontakt
Igre
MULTI GEMINI II
Multi Gemini Drugi ekran
Drugi ekran
Multi Gemini
Glavni ekran

GOLDEN ELEPHANT GOLDEN ELEPHANT

 • Nepredvidljivost: **
 • 5 kolona, dobici na 9, 15 ili 21 liniji
 • Najviši dobitak osnova igre x ulog x linija – 10 000
 • Kombinacija moda za besplatne igre i bonus opcije na dva nivoa
 • Opcija za ispunjavanje ekrana (sreen fill), pri čemu se ceo ekran ispunjava istim simbolom
 • Dobici se isplaćuju sleva na desno i zdesna na levo

MILADY MILADY

 • Nepredvidljivost: ***
 • 5 kolona, dobici na 9, 15 ili 21 liniji
 • Najviši dobitak osnova igre x ulog x linija – 10 000
 • Mod za besplatne igre sa dodatnim činiocem množenja
 • Opcija za ispunjavanje ekrana (sreen fill), pri čemu se ceo ekran ispunjava istim simbolom

PURPLE HOT PURPLE HOT

 • Nepredvidljivost: *
 • 5 kolona, dobici na 9, 15 ili 21 liniji
 • Najviši dobitak osnova igre x ulog x linija – 10 000
 • Klasična šema prikupljanja kredita
 • Opcija za ispunjavanje ekrana (sreen fill), pri čemu se ceo ekran ispunjava istim simbolom

GOLD OF BABYLON III GOLD OF BABYLON III

 • Nepredvidljivost: ****
 • 5 kolona, dobici na 9, 15 ili 21 liniji
 • Najviši dobitak osnova igre x ulog x linija – 10 000
 • Kombinacija moda za besplatne igre i opcije interaktivnog bonusa
 • Opcija za ispunjavanje ekrana(sreen fill) , pri čemu se ceo ekran ispunjava istim simbolom