O namaProizvodiTehnička podrškaKontakt
Igre
PEACHES RICHES

Peaches Riches Glass Nepredvidljivost:3 of 5
5 kolona, dobici na 50 linija
Mod za besplatne igre sa dodatnim džoker simbolom
Opcija za ispunjavanje ekrana, pri čemu se ceo ekran ispunjava istim simbolom
Specijalna opcija sa izuzetno visokim nagradama:Turbo mod – dobitne kombinacije na 50 klasičnih linija i 1024 linije u isto vreme
TProcenat isplate : 90.45% / 93.35% / 95.50%
Najviši dobitak osnova igre x ulog x linija: 5 000

Peaches Riches ekran
Glavni ekran
Peaches Riches
Drugi ekran
Peaches Riches
Polje dobitaka

Opis bonusa i simbola:

  • Džoker simbolDiamond zamena za sve simbole izuzev skatera
  • Skater simbolPeaches - 3 na ekranu aktiviraju 10 besplatnih igara
  • Specijalno ispunjavanje ekrana gde je ceo ekran ispunjen istim
  • Mod besplatnih igara - 5 dodatnih besplatnih igara može biti osvojeno samo tokom moda 10 besplatnih igara.
  • Tokom ovog moda ekstra džoker simbol je dodat na drugu, treću, četvrtu i petu kolonu za preostale besplatne igre.
  • Jezici podrške: engleski, ruski, španski

TURBO PEACHES RICHES

  • Nepredvidljivost: 5 of 5
  • 5 kolona, 50 dobitnih linija + 1024 dodatnih linija
  • Procenat isplate: 90.45% / 93.35% / 95.50%
  • Najviši dobitak osnova igre x ulog x linija: 662 000

Opis turbo moda:

Kada igrač izabere da igra na 50 linija može da uključi Turbo mod pritiskom na LINES tater ponovo (ili MAX BET taster na panelu sa 16 tastera). Turbo ulog je 50 kredita za 50 linija +50 kredita za 1024 dodatne linije. Igrač može da pomnoži dobitak birajući množilac uloga, na isti način kao što množi broj dobitnih linija u normalnoj igri. Svi dobitci u Turbo modu, od osnovnih 50 dobitnih linija i od Turbo moda se množe ovim množiocem.

Tokom Turbo moda, dva tipa dobitka se isplaćuju ISTOVREMENO- klasični dobitci za 50 dobitnih linija i Turbo dobitci. Turbo dobitci se isplaćuju ako se 4 ili 5 identičnih simbola ili džokeri pojave na 4 ili 5 susednih kolona, računajući od najdalje leve kolone. Ako se dva ili vise identična simbola ili džokeri pojave u dobitnoj kombinaciji u bilo kojoj koloni dobitna kombinacija se isplaćuje više puta u zavisnosti od broja ponovljenih simbola. Isplaćuje se samo najviša kombinacija za svaki simbol.